Населення
party of region
pollotenchegg
http://bit.ly/2ivBppO

Додано
- найбільші населені пункти у заданому радіусі
- вибір довільного радіусу і величини населення

Найбільші населені пункти поблизу чорнобильської зони.

Нові іграшки
party of region
pollotenchegg
http://bit.ly/2ivBppO

1. Ділить територію України на дві перпендикулярні лінії від точки і показує скільки людей жило у кожній з чотирьох частин.

Географічний центр


2. Показує у якому радіусі від точки проживала задана чисельність населення. Як у "калькуляторі агломерацій", тільки навпаки.

Один мільйон населення найближчого до Москви.

Read more...Collapse )

Калькулятор мовного складу
party of region
pollotenchegg
Новий інструмент, калькулятор мовного складу територій.

http://bit.ly/2xLKAJB

Ілюстрації
Донбас


2. Харків

Read more...Collapse )

Калькулятор агломерацій 2
party of region
pollotenchegg
Нове в "калькуляторі агломерацій" - http://bit.ly/2zcxIJE
1. У обраній зоні виділяються населені пункти
2. Визначається центр мас населення (синє коло)


Калькулятор агломерацій
party of region
pollotenchegg
Інструмент для вимірювання чисельності населення в межах заданого радіусу, тобто агломерацій і metro-areas.

http://bit.ly/2zcxIJE

Кілька ілюстрацій
1. 50-км зона у Києві і Єнакієво у 2001 з однаковим населенням.

Read more...Collapse )

Рідні мови по населених пунктах
party of region
pollotenchegg
На сайті статистика.ін.уа колись висіли інтерактивні карти результатів виборів 2010-12 та перепису 2001 в розрізі дільниць і населених пунктів, але з технічних причин вони вже давно не працюють (винен гугл).

Так що зробив новий варіант інтерактивної мовної карти по окремих регіонах (всю Україну більшість комп'ютерів і телефонів не потягнуть) . Населені пункти з населенням більше 100 осіб, для економії ресурсів.

Діаграми клікабельні.
Карпати - http://bit.ly/2xQfY8g
Донбас - http://bit.ly/2xLkKlF
Південь - http://bit.ly/2xL30XF

Загальне правило - чим менше населений пункт, тим ближче "рідна мова" тяжіє до національного складу, чим більший населений пункт - тим "рідна мова" ближче до електоральних вподобань.Промисловість
party of region
pollotenchegg
Обсяги промислового виробництва за 2015-2016 рр.

Міста об'єднані з районами.
Червоне - "українська" промисловість Орділо.
По Києву є підозра що до половини вартості промвиробництва - додана вартість від експорту електроенергії за кордон.

Електоральна історія
party of region
pollotenchegg
Протистояння помаранчевих та біло-блакитних на виборах з 2006 року по районах - http://bit.ly/2fethJ7

Колір карти відображає середнє результатів з врахуванням явки а не просто середнє отриманих відсотків. Тобто питома вага виборів з високою явкою (2006 і 2010) вища ніж на останніх виборах.


Read more...Collapse )

Вікові піраміди України
party of region
pollotenchegg
Статево-вікові піраміди і графіки за переписами починаючи з 1897 р. - http://bit.ly/2gw64OU

Графіки для сільського населення (1897 - 9 губерній, 1926, 1939 - УРСР без західних областей, Буджаку і Криму)

Read more...Collapse )

Бойові втрати 2СВ у регіонах
party of region
pollotenchegg
Приблизний рейтинг регіонів України з найбільшими бойовими втратами у 2 світовій.

За співвідношенням чисельності чоловіків до чисельності жінок у віці 35-55 років за переписом 1959 р.
Чернігівська 49.6%
Полтавська 52.0%
Сумська 53.2%
Черкаська 53.5%
Вінницька 54.5%
Київська 55.0%
Хмельницька 56.3%
Житомирська 56.4%
Харківська 59.5%
Кіровоградська 59.6%
Херсонська 61.4%
Луганська 61.5%
Кримська 62.5%
Запорізька 62.5%
Дніпропетровська 63.4%
Миколаївська 63.8%
Сталінська 65.7%
Київ 67.5%
Одеська 68.0%
Рівненська 70.0%
Тернопільська 70.8%
Станіславська 72.2%
Львівська 72.4%
Волинська 72.7%
Чернівецька 73.5%
Закарпатська 85.7%

За часткою жінок у віці 35-55 років у шлюбі.Read more...Collapse )

Втрати у світових війнах
party of region
pollotenchegg
Статево-вікова диспропорція в УРСР за переписами 1926 і 1959 р. Наскільки бойові втрати у II світовій перевищували втрати у I світовій і громадянській.

(чоловіки - зелений , жінки - жовтий)

Виробництво с/г продукції з 1945 року.
party of region
pollotenchegg
Загалом, продуктивність порівняно з радянським часом зросла в усіх категоріях, але нерівномірно. Наприклад виробництво соняшнику полетіло у космос, але і посівні площі виросли у рази і зростання врожайності на одиницю площі одне з найнижчих. І навпаки, виробництво цукрових буряків обвалилося у рази, але зростання врожайності було найбільшим.

Виробництво і врожайність зернових зросла порівняно з радянським періодом, але весь приріст дало виробництво зерна з кукурудзи, яке має найвищу врожайність. Виробництво інших видів зернових або залишилось на радянському рівні, або скоротилося.

У голодний 1946 рік на душу населення було 240 кг зернових, радянські максимуми у 70-80х були 980-990 кг, останні роки 1400-1550 кг. І це дані занижені бо до офіційного числа душ входить і Орділо і емігранти з 2001 року які не враховані статистикою. У деяких центральних областях у 2015-2016 року на душу населення вироблялося 3000-3500 кг зернових.Історичні обсяги виробництва - http://bit.ly/2g11Cv1

Народжуваність у містах та селах
party of region
pollotenchegg
Співвідношення народжуваності у містах та селах в розрізі регіонів.


Пікова чисельність сільських народжень – 500 тис. на початку 1950-х., мінімальна 139 тис. у 2001 р. Пікова чисельність міських народжень – 540 тис. у 1983 р., мінімальна – 237 тис. у 2001 р.

Частка міських народжень перевищила частку сільських у 1965 році. Максимальна частка міських народжень, 68.5% у 1988 році. У 1999 р. зменшилась до 61.5%.

Найнижчий рівень урбанізації і, відповідно, міських народжень у 1950-1960х був у Вінницькій, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У східних регіонах де урбанізація відбулася раніше, пропорція міської та сільської народжуваності у 2000-х не змінна з 1970-х років

За роки незалежності трохи зросла питома вага сільських народжень, незважаючи на деяке збільшення частки міського населення.

http://datatowel.in.ua/posts/2804

Природний приріст, міське/сільське 1953-2016
party of region
pollotenchegg
Природний рух по регіонах у 1953 - 2016 у розрізі міського та сільського населення.
http://datatowel.in.ua/natural/birth-death-regions-historical

Тенденції природного руху населення в УРСР
party of region
pollotenchegg
Цікаві факти
1. У 1949-1955 роках на один Донбас припадало 34-36% всіх міських народжень України. На всю центральну та західну Україну - 31-34%. Проте вже у середині 70-х частка Донбасу у міських народженнях впала до 20-21%, а частка центро-заходу зросла до 42-43%.

2. На Донецьку область у 1950-х припадало 23-25% природного приросту міського населення УРСР, у середині 70-х - 10%. На весь південний схід - 69-71% природного приросту міського населення у 1950-х, 49-51% у 1970-х і 15% у 1990 р.

3. У 1990 у двох регіонах смертність серед міського населення перевищувала народжуваність - Донецькій (на 4.7 тис.) та Харківській (на 0.2 тис.). Серед сільського населення у 1990 р. смертність перевищувала народжуваність у всіх регіонах крім 5 західних і 2 південних.

4. Перша область де почалася природна депопуляція сільського населення - не Чернігівська а Полтавська, у 1969 році. У 1970 смертність серед сільського населення перевищила народжуваність ще у Чернігівській та Сумській, у 1972 у Кіровоградській, у 1973 у Черкаській та Дніпропетровській.

5. У центральних областях взятих разом смертність серед сільського населення перевищила народжуваність у 1973 р., у східних областях у 1976 р., південних у 1991 р., західних у 1993 р.

?

Log in

No account? Create an account