Промисловість
party of region
pollotenchegg
Обсяги промислового виробництва за 2015-2016 рр.

Міста об'єднані з районами.
Червоне - "українська" промисловість Орділо.
По Києву є підозра що до половини вартості промвиробництва - додана вартість від експорту електроенергії за кордон.

Електоральна історія
party of region
pollotenchegg
Протистояння помаранчевих та біло-блакитних на виборах з 2006 року по районах - http://bit.ly/2fethJ7

Колір карти відображає середнє результатів з врахуванням явки а не просто середнє отриманих відсотків. Тобто питома вага виборів з високою явкою (2006 і 2010) вища ніж на останніх виборах.


Read more...Collapse )

Вікові піраміди України
party of region
pollotenchegg
Статево-вікові піраміди і графіки за переписами починаючи з 1897 р. - http://bit.ly/2gw64OU

Графіки для сільського населення (1897 - 9 губерній, 1926, 1939 - УРСР без західних областей, Буджаку і Криму)

Read more...Collapse )

Бойові втрати 2СВ у регіонах
party of region
pollotenchegg
Приблизний рейтинг регіонів України з найбільшими бойовими втратами у 2 світовій.

За співвідношенням чисельності чоловіків до чисельності жінок у віці 35-55 років за переписом 1959 р.
Чернігівська 49.6%
Полтавська 52.0%
Сумська 53.2%
Черкаська 53.5%
Вінницька 54.5%
Київська 55.0%
Хмельницька 56.3%
Житомирська 56.4%
Харківська 59.5%
Кіровоградська 59.6%
Херсонська 61.4%
Луганська 61.5%
Кримська 62.5%
Запорізька 62.5%
Дніпропетровська 63.4%
Миколаївська 63.8%
Сталінська 65.7%
Київ 67.5%
Одеська 68.0%
Рівненська 70.0%
Тернопільська 70.8%
Станіславська 72.2%
Львівська 72.4%
Волинська 72.7%
Чернівецька 73.5%
Закарпатська 85.7%

За часткою жінок у віці 35-55 років у шлюбі.Read more...Collapse )

Втрати у світових війнах
party of region
pollotenchegg
Статево-вікова диспропорція в УРСР за переписами 1926 і 1959 р. Наскільки бойові втрати у II світовій перевищували втрати у I світовій і громадянській.

(чоловіки - зелений , жінки - жовтий)

Виробництво с/г продукції з 1945 року.
party of region
pollotenchegg
Загалом, продуктивність порівняно з радянським часом зросла в усіх категоріях, але нерівномірно. Наприклад виробництво соняшнику полетіло у космос, але і посівні площі виросли у рази і зростання врожайності на одиницю площі одне з найнижчих. І навпаки, виробництво цукрових буряків обвалилося у рази, але зростання врожайності було найбільшим.

Виробництво і врожайність зернових зросла порівняно з радянським періодом, але весь приріст дало виробництво зерна з кукурудзи, яке має найвищу врожайність. Виробництво інших видів зернових або залишилось на радянському рівні, або скоротилося.

У голодний 1946 рік на душу населення було 240 кг зернових, радянські максимуми у 70-80х були 980-990 кг, останні роки 1400-1550 кг. І це дані занижені бо до офіційного числа душ входить і Орділо і емігранти з 2001 року які не враховані статистикою. У деяких центральних областях у 2015-2016 року на душу населення вироблялося 3000-3500 кг зернових.Історичні обсяги виробництва - http://bit.ly/2g11Cv1

Народжуваність у містах та селах
party of region
pollotenchegg
Співвідношення народжуваності у містах та селах в розрізі регіонів.


Пікова чисельність сільських народжень – 500 тис. на початку 1950-х., мінімальна 139 тис. у 2001 р. Пікова чисельність міських народжень – 540 тис. у 1983 р., мінімальна – 237 тис. у 2001 р.

Частка міських народжень перевищила частку сільських у 1965 році. Максимальна частка міських народжень, 68.5% у 1988 році. У 1999 р. зменшилась до 61.5%.

Найнижчий рівень урбанізації і, відповідно, міських народжень у 1950-1960х був у Вінницькій, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У східних регіонах де урбанізація відбулася раніше, пропорція міської та сільської народжуваності у 2000-х не змінна з 1970-х років

За роки незалежності трохи зросла питома вага сільських народжень, незважаючи на деяке збільшення частки міського населення.

http://datatowel.in.ua/posts/2804

Природний приріст, міське/сільське 1953-2016
party of region
pollotenchegg
Природний рух по регіонах у 1953 - 2016 у розрізі міського та сільського населення.
http://datatowel.in.ua/natural/birth-death-regions-historical

Тенденції природного руху населення в УРСР
party of region
pollotenchegg
Цікаві факти
1. У 1949-1955 роках на один Донбас припадало 34-36% всіх міських народжень України. На всю центральну та західну Україну - 31-34%. Проте вже у середині 70-х частка Донбасу у міських народженнях впала до 20-21%, а частка центро-заходу зросла до 42-43%.

2. На Донецьку область у 1950-х припадало 23-25% природного приросту міського населення УРСР, у середині 70-х - 10%. На весь південний схід - 69-71% природного приросту міського населення у 1950-х, 49-51% у 1970-х і 15% у 1990 р.

3. У 1990 у двох регіонах смертність серед міського населення перевищувала народжуваність - Донецькій (на 4.7 тис.) та Харківській (на 0.2 тис.). Серед сільського населення у 1990 р. смертність перевищувала народжуваність у всіх регіонах крім 5 західних і 2 південних.

4. Перша область де почалася природна депопуляція сільського населення - не Чернігівська а Полтавська, у 1969 році. У 1970 смертність серед сільського населення перевищила народжуваність ще у Чернігівській та Сумській, у 1972 у Кіровоградській, у 1973 у Черкаській та Дніпропетровській.

5. У центральних областях взятих разом смертність серед сільського населення перевищила народжуваність у 1973 р., у східних областях у 1976 р., південних у 1991 р., західних у 1993 р.

Природний приріст у макрорегіонах
party of region
pollotenchegg
Історична динаміка природного приросту населення в розрізі макрорегіонів (захід, центр, схід, південь).

Основні факти
Зменшення питомої ваги центральної України - у 1949-1956 на центральні області без Києва припадало 30-36% величини природного приросту населення, у середині 1970х - тільки 15%.

За рахунок Києва і західних областей пропорція природного приросту між півднем-сходом і центром-заходом у 1950-70х залишалася стабільною - 45-50% на 50-55% відповідно. Але населення південного сходу росло значно швидше через міграційний приріст.

1990 р. - останній коли народжуваність перевищувала смертність. Всього на 27.6 тис., завдяки приросту у західних областях на 42.3 тис. У "старорадянській" частині смертність вже перевищувала народжуваність на 14.7 тис. У останній радянський рік смертність перевищувала народжуваність на 39.1 тис., зокрема у старорадянській частині - на 69.2 тис.

У південних областях народжуваність перевищувала смертність до 1991 року включно, у західних - до 1994 року та у 2011-2014 рр.Інтерактивний варіант - http://datatowel.in.ua/nat.../birth-death-regions-historical

Народжуваність - смертність 1953-2016
party of region
pollotenchegg
http://datatowel.in.ua/natural/birth-death-regions-historical

1. Найкраще співвідношення народжуваності і смертності було у 1958 році - 3.05 народжень на 1 смерть. Рекордсмени виглядають незвично - Луганська обл. (4.01 народжень), Рівненська обл. (3.97) і Донецька обл. (3.92). Аутсайдери, як і зараз, центральні області.
2. На Донбасі найбільше скорочення народжуваності за півстоліття. У Донецькій області - 101.3 тис. народжених у 1958 р., мінімум (довоєнний) - 29.9 тис. у 2001 р. Різниця між максимумом і мінімумом 70.5%. У Луганській області 61.6 тис. народжених у 1958 р. і 16 тис. у 2001 р. Мінус 74%.
3. У Чернігівській області у 1955-1960 р. щорічний природний приріст становив 16-17 тис. осіб, народжуваність перевищувала смертність у 2.2-2.5 рази. У 1972-1976 приріст скоротився до 1.3 - 2.4 тис., перевищення народжуваності над смертністю до 1.1-1.2. Найнижча точка - 2001 рік, перевищення смертності над народжуваністю у 2.94 рази.
4. Перевищення смертності над народжуваністю, перший регіон - Чернігівська обл. наприкінці 1970-х, останні - Закарпатська і Рівненська у 1999 р.


Донбасько-дніпровська еміграція
party of region
pollotenchegg
У травні 2017 вперше у офіційних даних міграційного руху з'явилася спроба врахувати реальну еміграцію з Донбасу, зокрема і за минулі періоди. Поки що тільки у Дніпро(петро)вській області.

За травень Дніпровська область +25.3 тис., Луганська і Донецька -26.7 тис. Офіційне населення Дніпра на 1 травня - 976 тис., на 1 червня 1002.6 тис.

Щомісячний міграційний приріст


http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/ds/
http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2017/07/19_07_2017/chislnasel.pdf

Промисловість 1990-2012
party of region
pollotenchegg
Загниваючий ющенізм

Національний склад вікових груп у регіонах, міське-сільське населення
party of region
pollotenchegg
http://datatowel.in.ua/pop-composition/ethnic-regions-age

Основні закономірності.

1. Компактно розселені національності (болгари, угорці, румуни, молдавани) зберігали представленість у вікових групах, швидко асимілювалися в українців некомпактні росіяни, білоруси, поляки.
2. Швидкість асиміляції росіян корелює з електоральними настроями - чим вищий відсоток у регіоні отримували "прото-помаранчеві", тим більший відносний спад чисельності росіян у поколінні дітей до покоління батьків. Єдині регіони де відбувалася поступова асиміляція українців - Крим і Севастополь.

Цікаві результати:
- Cільське населення Херсонської області, до 4 років росіян 3.2%, турків 1.5%. У Чаплинському районі турків у цій віковій групі орієнтовно 11%.
- Міське населення Закарпатської області, до 4 років, угорці 10.4%, цигани 4%. У м.Берегове циган у цій групі орієнтовно 17-18%.
- Серед сільського населення Донецької області у віці старше 90 років греки випереджали росіян.
- У Сумській області у молодших вікових групах частка росіян серед сільського населення вище ніж серед міського. У віці до 4 років 4.6% серед сільського і 3.9% серед міського. У середніх та старших вікових групах результати зворотні, серед сільського 8-9%, серед міського 14-15%.
- Серед міського населення Чернівецької області у віці від 75 до 89 років понад 20% росіян. У віці 85-89 років - 22.5%. Якщо брати без райцентрів, то у Чернівцях (як і Львові), у вікових групах 80-90 років росіян було більше ніж у Києві.
- Сільське населення Чернівецької області єдине за межами Криму, де частка українців у молодших вікових групах трохи нижча ніж у поколінні батьків. Тут причина у кращій демографії румунів і молдован. У старших вікових групах вони разом становлять 25% сільського населення, у молодших - більше 30%.
- На Донбасі і Криму проживало 40-45% загальної чисельності росіян старших вікових груп та 60-65% молодших вікових груп. У центральних та західних областях - 20-25% чисельності росіян старших вікових груп та лише 8-9% молодших. Різні темпи асиміляції, див №2.
- Найвища частка українців у віці 0-4 роки серед всього і міського населення - у Волинській області (99.6% і 99.2%).
- У західних областях та Києві найбільша питома вага росіян у віці 75-84 роки, у Криму - у віці 20-28 років, у Севастополі 0-14 років, у інших регіонах і Україні загалом - у віці 45-54 роки

Національний склад ПН-2001, вікові групи
party of region
pollotenchegg
Київ


Севастополь

?

Log in

No account? Create an account