May 26th, 2011

party of region

Національний склад міст Харківської губернії у 1897 р.Харків. На нього приходиться 47,4% міського населення губернії. Тут проживає 83,5% від всього єврейського міського населення губернії, 75,5% російського і 12,3% українського.
Харків. чол. жін. чол./жін.
Великороси 57.255 52.659 108,7%
Малороси 23.430 21.662 108,2%
Євреї 5.421 4.427 122,5%
Всього 92.182 81.807 112,7%

Collapse )