June 7th, 2011

party of region

Смертність чоловіків у працездатному віці у 2009 р.

  • Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами

  • У віці 20-24 роки по Україні смертність серед чоловіків 1.86 випадків на 1000, рівно у 3 рази більше ніж серед жінок (0.6 на 1000). Диференціація по регіонах вже проявляється, але не так сильно, як у більш старших вікових групах.

    Collapse )