August 26th, 2011

party of region

"Партєйність" етносів СРСР у 1982 р.

Колись був схожий пост, а тепер більш детально.
Цифри тут

Відсоток показує відношення частки членів партії (і кандидатів у члени) серед етносу по відношенню до середньосоюзного показника, який дорівняє 100%. Тобто у етносів, у яких це відношення >100%, вища представленість у партії ніж у населенні СРСР, і навпаки. Найбільш партійними опинились євреї (представленість у партії в 2 рази вища за середньосоюзну), що не дивно, враховуючи їх урбанізованість та надвисоку концентрацію серед інтелігенції, адміністрації тощо. Найменш партійними виявились чеченці, у 3 рази менше середнього.

Collapse )