September 14th, 2011

party of region

Максимальна чисельність населення в областях

На карті вказана максимальна чисельність населення, сліва внизу - приблизний рік її досягнення. Дані приблизні. По деяких центральних областях (Сумській і Кіровоградській) максимум міг бути і у 1926-1928. Вазагалі цифри за 1913 більше для загального уявлення.

А от в які роки фіксувалась теперішня чисельність населенняCollapse )