December 28th, 2011

party of region

Рейтинг регіонів України. Частина 1.

Вже хотів давно підвести якісь підсумки своєї "картографії" і зробити свій рейтинг регіонів на основі тих даних, що тут викладались. І ось дозрів.

Всі дані було розділено на 3 напрямки: економічні, демографічні і соціальні. Для кожного з них буде окрема таблиця з картою і посиланнями на джерела даних. В кінці буде загальний рейтинг регіонів, тобто середнє арифметичне всіх 3 напрямків.

Найважче тут було вибрати для кожного напрямку такі характеристики, щоб їх було небагато, але охопити максимально широко всі сфери і щоб була реальна прив'язка до рівня життя. У підсумку, вибір вийшов такий:
Економічні показники: Наявний дохід на душу населення, введення житла на душу населення, міграційний приріст, оборот роздрібної торгівлі на душу населення, рівень безробіття за методологією МОП, кількість легкових автомобілів на душу населення.
Демографічні показники: Тривалість життя, коеф.народжуваності, коеф.смертності, коеф.дитячої смертності, співвідношення молодого і старого населення і динаміка населення за останні 5 років.
Соціальні показники: Кількість злочинів на душу населення, кількість тяжких злочинів на душу населення, обсяг викидів шкідливих речовин на душу населення, поширеність ВІЛ, поширеність туберкульозу, забезпеченість лікарями на душу населення, забезпеченість житлом на душу населення, рівень травматизму на виробництві.

Формула за якою рахувався бал для регіонів.

Xn - показник даного регіону, Xmin - найгірший показник серед регіонів, Xmax - найкращий показник.
Тобто для кожної характеристики бали коливатимуться у межах від 0 до 100. Де 0 означає, що показник даного регіону найгірший в Україні, а 100 - найкращий.

Всього буде два пости - у першому економічні і демографічні показники, у другому - соціальні та загальний розклад.
Collapse )