?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Реальне населення України
towel
pollotenchegg
Вже давно виникає питання реальної чисельності населення України. Ходять різні гіпотези. Головна проблема у тому, що слабо фіксується міграція за кордон і офіційна чисельність населення виявляється дещо завищеною. Наприклад, у 2001 р. це перевищення становило кілька сот тисяч осіб. Точну цифру вже важко знайти, бо щорічну чисельність населення до 2001 вже перерахували згідно з результатами перепису, а всі мертві душі приписали до міграційного відтоку у попередні роки.

Це чудово видно на графіку міграційного приросту ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/MigrationGrowthUkraine1950.PNG ). До 2001 року включно (а перепис відбувся вже фактично на початку 2002) сальдо міграції становило в середньому по -150 тис. Значна (більша?) частина цих мінусів - розкидана по роках різниця між населенням за переписом і за допереписним обліком. Ну а у перший післяпереписний рік сальдо міграції зменшилось у 5 разів, у 2003 ще у 1,5 рази, у 2004 стало додатнім. Звичайно, це все до наступного перепису, коли знову з'явиться недорахування і різниця буде розкидана по роках.

А зараз буде моя оцінка фактичного населення України у 2013 р. на основі коефіцієнту фертильності (сумарного коеф. народжуваності). Основний принцип у тому, що коеф. фертильності напряму залежить від чисельності жінок дітородного віку (15-49), яка в свою чергу залежить від офіційної чисельності населення. Тобто при завищеному населенні, коеф. фертильності буде меншим ніж є насправді (наш випадок), при заниженому населенні навпки.

Основні припущення такі:
1. Реальний коеф. фертильності у 2013 р. з різних причин не міг перевищувати коеф. фертильності у Білорусі і Росії. Це 1,67 і 1,71 відповідно. У цих країнах є та сама проблема з нереєстрацією емігрантів, але переписи були проведені відносно недавно.
2. Жінки дітородного віку представлені серед емігрантів більше ніж все населення в середньому. Прийнято що 1% відсутнього населення відповідає 1,5 - 2% відсутніх жінок у віці 15-49. Цифру взято зі стелі, я би очікував десь таке співвідношення.
3. Для спрощення розрахунків взято лінійну залежність рівня СКН з величиною вікової групи 15-49.

Вийшла така таблиця.


Мінімальна оцінка чисельності населення (білоруський коеф. фертильності)
коефіцієнт фертильності 2013 - 1,65..1,67 дітей (на 0,15-0,17 більше офіційного)
жінок дітородного віку - 90..91% від офіційної
чисельність населення 2013 - 94..95% від офіційної (42,8..43,2 млн)
неврахована еміграція за 2002-2013 рр. від 2,3 млн до 2,7 млн.

Моя оцінка.
коефіцієнт фертильності 2013 - 1,55..1,60 дітей (на 0,05-0,1 більше)
жінок дітородного віку - 94..97%
чисельність населення 2013 - 97..98% (або 44,1..44,6 млн)
неврахована еміграція за 2002-2013 рр. від 0,9 млн до 1,4 млн.


  • 1
Я так понимаю, миграция 0.9...2.7 млн - это те кто уехал "с концами"? Сезонные заробитчане сюда не входят?
Еще всегда интересовало, население крупных городов юго-востока(Днепр, Запорожье, Донецк до войны) по статистике как правило уменьшалось на 4-5 тыс. в год, при этом чисто визуально такими уж обезлюдненными эти города не кажутся. Может здесь не учтены внутренние мигранты из мелких городов, сел, студенты и т.д.? Какое на Ваш взгяд население того же Днепра сейчас?

Скоріше це ті, хто постійно проживає за межами України (можливо, з тимчасовими понаїздами). Але не всі вони мають іноземне громадянство, тому частина - не з кінцями. Короткострокові заробітки, наприклад в будівництві чи сільськогосподарських роботах, точно не входять. Якась невелика частина заробітчан входить, наприклад ті хто роками живуть у тій же Італії, доглядаючи старих.

Мені здається що порівняно з радянськими часами людей могло стати візуально навіть більше. Але скоріше це ілюзія, пов'язана зі змінами у сфері роботи і відпочинку. Як приклад, тоді майже все населення працювало на підприємствах з повним і фіксованим робочим днем і вулиці були порожні, зараз все не так. Знову ж таки кількість студентів зросла порівняно з радянськими часами у 3 рази, вони зосереджуються у обласних центрах і візуально дуже помітні. З цих причини, наш мільйонник виглядатиме більш людним ніж трьохмільйонний Пхеньян. А Києву з цієї причини часто дають 5 мільйонів населення, мотивуючи це тим, що за СРСР було 2,5 млн, а зараз людей на вулицях стало вдвічі більше.

Дійсно присутність мігрантів з глибинки у 2000-х зросла порівняно з 90-ми, але наврядчи вона могла переломити депопуляційний тренд.

Якщо брати мою оцінку на будній базарний день, то десь 1050-1100 тис. (статистичне населення 990 тис.+ 30 тис. немісцевих студентів + 30-60 тис. маятникових мігрантів + 10-30 тис. заробітчан без місцевої прописки - 10 тис. неврахована еміграція за кордон)

  • 1