?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Flag Next Entry
Явка і рік народження виборців
party of region
pollotenchegg
Як відомо, на виборах вища явка традиційно фіксується серед населення старших вікових груп, тоді як серед наймолодших вікових груп явка найнижча. Скоріше це, тобто зміна поколінь, і є основною причиною поступового зниження явки від виборів до виборів, а не міфічне "розчарування виборців", про яке нам розповідають. Я вирішив подивитися якою була залежність явки на виборах від року народження середнього виборця.

Під електоратом взяте населення у віці старше 18 років. Для 1989-2015 є розподіл чисельності за однорічними групами, що дає змогу знайти середній та медіанний вік електорату. Медіанний буде з точністю до цілих років, середній - до десятої частини.

На перших виборах Президента України 1991 року медіанний вік виборця становив 44 роки (в межах 43,5 - 44,5), середній - 45,7 років. Тобто медіанний за віком виборець на перших українських виборах народився у 1947 році (тут і далі медіанний серед всього потенційного електорату, оскільки медіанний вік реальних виборців, які доходять до дільниць, буде трохи вищим через вищу явку старшого покоління).

На виборах 1994 року медіанний виборець народився у 1950 році, на виборах 1998-1999 років - у 1954-1955 роках. На парламентських виборах 2002 медіанний за віком виборець народився у 1957 році.

На історичних виборах 2004 року медіанний вік виборця становив 45 років (44,5 - 45,5), середній вік - 46,1 років. Медіанний виборець народився у 1959 році.

На виборах 2006, 2007 та 2010 років медіанний вік виборців поступово наближався до 45,5 років. На виборах 2010 року медіанний виборець народився у 1965 році,

На виборах 2012 і 2014 років медіанний вік виборців перевищив 45,5 років і наближався до 46 років. Середній вік виборців у 2014 р. досягнув позначки у 47 років. Медіанний виборець 2012-2014 років народився у 1966 - 1968 роках.

Графіки дуже показові. По горизонталі рік народження взятий за середнім віком; медіанний виборець приблизно на 1.5-2 роки молодший)явка по першому туру

З графіків можна зробити висновки, що
1. На парламентських виборах явка падає практично лінійно. Невелике відхилення від тренду у 2012 р., коли добре мобілізувався "помаранчевий" електорат. Судячи з тенденції, у майбутньому явка у 50% на парламентських буде вважатися дуже високою.

2. Інтерес електорату на президентських виборах ніби тримається на досить високому рівні. Якщо прийняти що надвисока явка у 1991 р. - це ще відголоски "радянської" явки і адмінресурсу, а низька у 2014 р. - вплив бойкоту виборів частиною "білосинього" електорату. Але якщо не відкидати 1991 і 2014, то тенденції аналогічні парламентським виборам.

3. Спрощено кажучи, на виборах 1991-1994 голосували народжені у 1940-і, на виборах 1998-2004 - у 1950-і, на виборах 2006-2014 голосували народжені у 1960-і.

4. Цікаве спостереження пов'язане з 3 пунктом - "помаранчеві" почали перемагати на виборах починаючи з 2004 року. Це виборці кінця 1950-х. Саме у цей період в Україні вперше чисельність міського населення перевищила чисельність сільського, кількість народжених у містах стала перевищувати кількість народжених у селах і почалося різке падіння рівня народжуваності і фертильності.


  • 1
Кмк, это связано с наличием эмигрирующих людей в списках избирателей, а в молодых возрастах доля эмигрантов принципиально выше. Даже умерев за рубежом, они не выпадают из списков, поскольку об этом государство просто не узнает

"а в молодых возрастах доля эмигрантов принципиально выше"

В этом не уверен.

Миграция один из факторов, но незначительный по сравнению с простым нежеланием идти на выборы.

Зависит от размера миграции. Вот этот тренд, который вы начертали и есть линия сокращения наличного населения относительно постоянного в Украине в средних возрастах.

Индикатором этого является постоянный рост продолжительности жизни, в первую очередь мужчин, иногда превышающий интервал, за который это увеличение произошло.

Укрстат показывает положительное сальдо миграции, что далеко от истины. Накопленная ошибка составляет около двух миллионов и вче они в возрасте голосования. Поскольку gap между реальным и учтенным населением постоянно растет, снижается и явка. Уехавшие люди, и с каждым годом таковых все больше, остаются в списках избирателей. Проблема с учетом эмиграции налицо во многих постсоветских странах, но именно в Украине статслужба показывает нетто иммиграцию.

Такой же график есть и по Грузии и там он имеет даже больший наклон. Вышло, что этот наклон вызван не "снижающейся потенцией", как думали в соцсетях, а именно миграцией. Учитывая постоянный и существенный недоучет эмиграции укрстатом, я думаю, что изменеия вызваны этим. Конечно, сравнение не касается референдума 1991 года, когда явка была определенно выше.

Какое-то влияние этого фактора есть, но не основное. Падение явки с каждым поколением среди наличного населения видно невооруженным глазом.

Висновок такий, на виборах все більший % буде вихідців з міст.

Само собою. Але поки що серед активних виборців уродженців сіл більше 50%.

Edited at 2016-05-16 09:03 pm (UTC)

  • 1